Kontakt Contact

SIMONA® SmartTank jest naszym nowym oprogramowaniem do obliczania zbiorników prostokątnych i okrągłych zgodnie z DVS. Oprogramowanie opracowano za pomocą najnowocześniejszych metod kalkulacji i posiada najwyższą jakość w obsłudze oraz w wydruku statyk. Obsługa programu SIMONA® SmartTank jest intuicyjna i zawiera wygodne zarządzanie projektem.

Atrakcje programu

Centralne zarządzanie wszystkimi projektami poprzez managera projektów.

Wprowadzanie geometrii za pomocą dopasowango rysunku w celu lepszej przejrzystości.

Wykresy trwałości pokazywane są w formie specjalnej dodatkowej funkcji dla konstruktora i zgodnie z wybranymi warunkami eksploatacji.

Interaktywny pomiar grubości ścian, granic wyrzutu i króćcy z unikaniem błędów.

 

Wybór obciążeń wiatrem i śniegiem poprzez kod pocztowy/miasto za pomocą mapy przeglądowej lub ręcznie.

Zestaw korzyści dla Państwa:

 • obliczanie zbiorników prostokątnych i okrągłych
 • oprogramowanie zarządzania projektami w celu wygodnego zarządzania projektem
 • obliczanie zbiorników prostokątnych zoptymalizowane zgodnie z DVS 2205-05
 • realistyczne formułowanie FEM wzmocnionych naokoło zbiorników i wszystkich stalowych elementów konstrukcji rewolucjonuje obliczanie tych części konstrukcyjnych i stwarza możliwość znacznych oszczędności
 • wysokowartościowe, sprawdzalne i atrakcyjne wyprowadzenie i kompletny wydruk
 • proste i wygodne kierowanie użytkownika
 • weryfikacja wiarygodności i walidacja wszystkich wpisów
 • najnowsze oprogramowanie, które jest w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości
 • lepszy serwis i pomoc techniczna dzięki gorącej linii
 • nadaje się do usług online
 • Kierowanie projektem i doradztwo: dr inż. Ingo Lukas, Biuro Inżynierskie Konstrukcyjnej Inżynierii Budowlanej (IFKI)