Kontakt Contact

Aplikacje, które nie podlegają dyrektywie ATEX 2014/34/EC

Z sektora zastosowań dyrektywy 2014/34/EC wyłączone są następujące aplikacje (patrz dyrektywa 2014/34/EC art. 1, ust. (4)):

  • aparatura medyczna stosowana zgodnie z przeznaczeniem w aplikacjach medycznych;
  • urządzenia i systemy zabezpieczające, w których zagrożenie wybuchem pojawia się wyłączenie w obecności materiałów wybuchowych lub określonych substancji chemicznych;
  • obszar, w którym atmosfera wybuchowa występuje stale, długotrwale lub często w postaci chmury łatwopalnego pyłu;
  • urządzenia przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i aplikacjach niekomercyjnych, gdzie atmosfera wybuchowa może powstawać bardzo rzadko i tylko wskutek niekontrolowanego wycieku paliwa;
  • osobiste wyposażenie ochronne w rozumieniu dyrektywy 89/686/EWG;
  • statki morskie i obiekty ruchome typu offshore oraz wyposażenie na pokładzie tych statków i obiektów;
  • środki transportu, ..... (patrz dyrektywa 2014/34/EC art. 1 ust. (4));
  • Produkty w ujęciu artykułu 223 ustęp 1 punkt b) umowy.